ORGANIGRAMA

  Organigrama.pdf  

  

 

 

CONSELL ESCOLAR

REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT TITULAR

Gna. Teresa Ibáñez

Gna. Marcela López

Gna. Milagros López

 

PRESIDENTA

Àngels Alòs i Subirà

 

REPRESENTACIÓ DELS PROFESSORS

Eva Morell

Rosa Madrid

Gemma Oliveras

Montse López

 

REPRESENTACIÓ DELS PARES

 

Mercedes Denia

Mª Montserrat Sanmartí

Teresa Aymerich

 

REPRESENTACIÓ DEL PAS

Dolors García

Mª Pilar Campos